Հոկտեմբերի 1 ին մյուռոնօրհնեք է

12.09.2023

Մյուռոնը օրհնվում է երեք գլխավոր սրբություններով, որոնցից մեկը Քրիստոսի Խաչափայտի մասունքն է: