Եպիսկոպոսական ձեռնադրությունից առաջ կատարվեց ուխտադրության կարգ

09.10.2023

Եպիսկոպոսական ձեռնադրությունից առաջ կատարվեց ուխտադրության կարգ