Գևորգյան հոգեւոր ճեմարանում ավարտական թեզեր են պաշտպանել

18.03.2024

Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանում մագիստրոսական ավարտաճառերի համար հեղինակները ընտրել են խիստ կարեւոր թեմաներ։ Աշխատանքներից մեկը նվիրված է եղել Հակոբոս Տյառնեղբոր ընդհանրական թղթում արտահայտված սոցիալական թեմաներին: Մեկ ուրիշ սան ուսումնասիրել է Հովհաննու ավետարանի 21-րդ գլուխը, հետազոտել՝ Հովհաննեսի և համատես ավետարանների ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ Մեկ այլ սան ուսումնասիրել է յոթերորդ օրվա ադվենտիստների դավանանքն և ցույց տվել շեղումները ուղղափառ հավատից: